INFO om N-BEG og BEG radiocertifikat

Kursus tilmeldings info står nederst på siden.
INFO om Radiokursus 2018-19
N-Beg Radiocertifikat / Beg Radiocertifikat / Sprogtester engelsk og dansk

N-Beg radiocertifikat er et Nationalt radiocertifikat begrænset til VFR flyvning.
Som klasseundervisning tager det typisk omkring 25-30 timer at opnå de krævede færdigheder for at kunne bestå prøven.
Hvad skal man så kunne?
Man skal først og fremmest kunne BL 7-14 (Bestemmelse for Luftfart), som omhandler standardfraseologi og anvendelsen af denne.
Du kan hente den her. Det er meget vigtigt, at kommunikationen mellem fly og flyveleder foregår uden misforståelser.
Jo bedre, man kender reglerne for kommunikation og jo større rutine, man har i at bruge de rigtige fraser, desto større kan sikkerheden blive.
Undervisningen består i at simulere flyveture. Kursisten skal forestille sig at sidde i et fly og flyve efter en fastlagt flyveplan med rapportpunkter undervejs. Kursisten skal kunne bede om de rigtige klareringer i forbindelse med indflyvning i terminalområder og kontrolzoner.
Fremgangsmåden er ikke svær. Fortæl hvem du er, hvor du er og hvad du vil – så er du nået langt.
Ind imellem får man lange meldinger, som man skal gengive, så personen, du har fået beskeden af, kan være sikker på, at du har modtaget den og vil efterkomme den. Kunsten er, når man får en melding, at få skrevet tal og stikord ned, så man kan gentage, hvad der blev sagt.
Prøven er delt op i 3 dele. Først er der 16 spørgsmål, (Tidligere 24) der skal besvares.
Der kræves 75% rigtige, for at bestå. Spørgsmålene kan være lidt svære, så det kræver en grundig teorigennemgang –
Simuleret flyvetur er næste del af prøven. Det plejer ikke at være et problem, medmindre nerverne spiller ind.
Sprogtest er sidste delprøve. Her har du allerede tjent points, hvis den simulerede flyvetur har været godt lavet med korrekt fraseologi.
Sprogtesten går ud på, om du kan fortælle, hvad du ser på nogle fotos, kontrollanten har med til formålet.
Hvis du får 6 i sprogtesten, skal du aldrig sprogtestes i dansk fraseologi mere.
Hvis du får bedømmelsen 5 i sprogtesten, skal du sprogtestes hvert 6. år. Får du 4 står den på sprogtest hvert 3. år.

Beg radiocertifikat er engelsk og kan anvendes over hele verden.
Prøven er som N-Beg opdelt i 3 dele. blot foregår alle tre dele på engelsk.
Teori undervisnings materiale er det samme iht. BL7-14
Teori undervisningen udfører vi som aften undervisning i Svævethy`s lokaler fra kl 19.00 – En gang om ugen  2-3 timer
Normalt ialt omkring 10-15 timer.
Derefter laver vi simulerede flyvninger.
De første simulerede flyvninger laver vi i klublokalet og efterfølgende laver vi flyvninger hjemmefra via en server som i kobler jer op på via jeres hjemmecomputer.
Eneste krav er at i har et headset med mikrofon tilsluttet computeren.
Et lille program som vi leverer gør at i kan koble jer på vores server og anvende en tast på tastaturet for at aktivere mikrofonen.
Derved sparer vi alle en masse kørsel frem og tilbage til klubben.

Alt nødvendigt teorimateriale bliver udleveret i mappe første mødedag, i klublokalet på Morsø Flyveplads.
Svævethy`s medlemmer vil blive opkrævet 50 kr til dækning af omkostninger for det udleverede teorimateriale.

Medlemmer af andre klubber betaler 500,- kr for et radiokursus (N-Beg eller Beg) – dette er inklusiv nødvendigt teorimateriale.
Medlemmer af andre klubber betaler 50,- kr for deltagelse i sprogtest inkl. materialer.

Yderligere omkostninger der kommer i tillæg er :
Certifikat prøve med Trafikstyrelsens kontrollant.
Udstedelse af certifikat fra Trafikstyrelsen.
Ved sprogtest – Omkostninger til sprogtester.

Kursus opstart Tirsdag den 6 november 2018 kl. 19.00 i Svævethys lokaler på flyvepladsen.

Tilmelding på email radio@svaevethy.dk
Opgiv Navn og din klub hvis du ikke er medlem i Svævethy /Email /Telefon / og hvilket kursus du vil med på (N-beg / Beg / Sprogtest dansk eller engelsk)
Du modtager bekræftelse på email med info om første kursusdato.

Tilmelding er nødvendig senest den 24 oktober for arrangement af kursus hold

Mvh.
Svævethy Radiokursus
Thomas W. Christensen
tlf. 40 43 22 01
radio@svaevethy.dk