Kontakt

Svævethy

Flyveplads, bestyrelse, flyvepladschef og flyvechef

Svævethy
Morsø Flyveplads

Mejerivej 13
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 00 04 (Primært i weekends)

svaevethy@svaevethy.dk

Formand
Poul Bak Pedersen
Lærkevej 8
7900 Nykøbing M
Tlf. 20 33 17 71
formand@svaevethy.dk

Sekretær & PR
Jonas Riis Sørensen

Paludan-mûllers vej 44 2.36
8200 Århus N
Tlf. 26 63 38 21
sekretaer@svaevethy.dk

Kasserer
Andreas Markussen

Nesager 25
7960 Karby
Tlf. 97 76 21 59
Mobil 20 78 54 33
kasserer@svaevethy.dk

Materiel / Fly
Ove Dahl Jørgensen

Hesselløkke 11
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 31 71
Mobil 29 49 51 89
ove@chov.dk

Bygninger og Jordmateriel
Otto V. Bæk
Herningvej 67
7800 Skive
Tlf. 97 54 41 53
Mobil 20 13 23 41

bygning@svaevethy.dk

Flyvepladschef. Morsø Flyveplads
Peder Kortbek

Mejerivej 13 Tødsø
7900 Nykøbing M
97 72 36 17
21 48 12 17
info@eknm.dk

Flyvechef
Ove Dahl Jørgensen
Hesselløkke 11
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 31 71
Mobil 29 49 51 89
flyvechef@svaevethy.dk

Fakturaer sendes til bogholder@svaevethy.dk