N-Beg Praktisk prøve

Den 7 januar 2022 N-Beg radioprøve for 5 kursister
alle bestod.
Tillykke til alle /mvh. Thomas