N-BEG og BEG radiocertifikat samt Sprogtest og Faget Kommunikation

NB. Radiokursus startes kun i vinter halvåret oktober – marts

Næste N-BEG og/eller BEG kursus opstart bliver når der er minimum 3 tilmeldinger
Obs. Du skal være i besidelse af N-Beg før du starter op på Beg undervisning.
Fag 9. Kommunikation kursus forventes opstartet til næste efterår, såfremt der er minimum tilmeldt 3 deltagere.
Kursus tilmeldings info står nederst på siden.
INFO om Radiokursus
N-Beg Radiocertifikat / Beg Radiocertifikat / Sprogtester engelsk og dansk / Faget Kommunikation til SPL

N-Beg radiocertifikat er et Nationalt radiocertifikat begrænset til VFR flyvning.
Som klasseundervisning tager det typisk omkring 25-30 timer at opnå de krævede færdigheder for at kunne bestå prøven.
Hvad skal man så kunne?
Man skal først og fremmest kunne BL 7-14 (Bestemmelse for Luftfart), som omhandler standardfraseologi og anvendelsen af denne.
Du kan hente den her. Det er meget vigtigt, at kommunikationen mellem fly og flyveleder foregår uden misforståelser.
Jo bedre, man kender reglerne for kommunikation og jo større rutine, man har i at bruge den rigtige fraseologi, desto større kan sikkerheden blive.
Undervisningen består i at simulere flyveture. Kursisten skal forestille sig at sidde i et fly og flyve efter en fastlagt flyveplan med rapportpunkter undervejs.
Kursisten skal kunne bede om, og forstå de rigtige klareringer i forbindelse med indflyvning i terminalområder og kontrolzoner.
Fremgangsmåden er ikke svær. Fortæl hvem du er, hvor du er og hvad du vil – så er du nået langt.
Ind imellem får man lange meldinger, som man skal gengive, så personen, du har fået klareringen af, kan være sikker på,
at du har modtaget og vil efterkomme den.
Kunsten er, når man får en melding, at få skrevet tal og stikord ned, så man kan gentage, hvad der blev sagt.
Prøven er delt op i 3 dele. Først er der Teori spørgsmål, der skal besvares.
Der kræves 75% rigtige, for at bestå. Spørgsmålene kan være lidt svære, så det kræver en grundig teorigennemgang –
Simuleret flyvetur er næste del af prøven. Det plejer ikke at være et problem, medmindre nerverne spiller ind.
Sprogtest er sidste delprøve. Her har du allerede tjent points, hvis den simulerede flyvetur har været godt udført med korrekt fraseologi.
Sprogtesten går ud på, om du kan fortælle, hvad du ser på nogle fotos, eller lytter til en radio udsendelse kontrollanten har med til formålet.
Hvis du får 6 i sprogtesten, skal du aldrig sprogtestes i dansk fraseologi mere.
Hvis du får bedømmelsen 5 i sprogtesten, skal du sprogtestes hvert 6. år. Får du 4 står den på sprogtest hvert 4. år.
Beg radiocertifikat er engelsk og kan anvendes over hele verden.
Prøven er som N-Beg opdelt i 3 dele. blot foregår alle tre dele på engelsk.
Teori undervisnings materiale er det samme iht. BL7-14
Og har du bestået faget nr. 9 Kommunikation og fået dit N-Beg certifikat så gælder teorien også til Beg.
Teori undervisningen udfører vi som aften undervisning i Svævethy`s lokaler fra kl 19.00 – En gang om ugen  2-3 timer
Derefter laver vi simulerede flyvninger.
Den første simulerede flyvning laver vi i klublokalet og efterfølgende laver vi flyvninger hjemmefra via en server som i kobler jer op på via jeres hjemmecomputer.
Eneste krav er at i har et headset med mikrofon tilsluttet computeren.
Et lille program som vi leverer gør at i kan koble jer på vores server og anvende en tast på tastaturet for at aktivere mikrofonen.
Derved sparer vi alle en masse kørsel frem og tilbage til klubben.
Priser:
Komplet Radiokursus N-Beg eller Beg inkl. nødvendige teorimaterialer materialer 1250,- kr
Kun simulerede flyvning (via server hjemmefra på pc N-Beg eller Beg inkl trykte materialer)  750,- kr
N-Beg Teori Kompendium fag no 9 for Dsvu og Dulfu medlemmer som krævet til teori prøve.
Pris efterår-forår 2023-2024 50,- kr
Beløbet går dækning af undervisers udgifter.
Yderligere omkostninger der kommer i tillæg er :
Certifikat prøve med kontrollant autoriseret af Trafikstyrelsen ca 1050,- kr 2024 pris
Udstedelse af certifikat fra Trafikstyrelsen. 960,-kr 2022 pris
Ved sprogtest prøve S og U/L piloter – Omkostninger til sprogtester. iht. DSVu regler
Næste Kursus N-BEG eller BEG opstart bliver, såfremt der er nok tilmeldte minimum 3 tilmeldte.
Vil du med på næste kursus så send en email til nedenstående.

Teori undervisning foregår kun i perioden fra ca okt – marts som aften undervisning  1 gang om ugen  fra kl. 19.00 – ca 21,
i Svævethys lokaler på flyvepladsen.
Tilmelding:
På email radio@svaevethy.dk
Opgiv:  Navn /Klub navn/ Email / Telefon nr.
Og hvilket kursus du vil med på
Teorikompendium S / N-beg / Beg eller Sprogtest dansk / Sprogtest engelsk
Du vil derefter modtage yderligere oplysninger på email med info.
Med venlig hilsen
Thomas W. Christensen
N-beg og BEG undervisning
Aut. Sprogtester N-Beg og Beg
DK/LPA/387
Tel. 40 43 22 01
Email radio@svaevethy.dk

Link til BL7-14
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/193804