INFO om N-BEG og BEG radiocertifikat samt Sprogtest og Faget Kommunikation

Næste kursus opstart bliver torsdag 2 december 2021
Se tilmeldings info nederst

N-Beg og Beg Kursus opstartes hvis der er det fornødne i alt antal teori tilmeldinger incl SPL kompendium (minimum 4)

Kursus tilmeldings info står nederst på siden.
INFO om Radiokursus
N-Beg Radiocertifikat / Beg Radiocertifikat / Sprogtester engelsk og dansk / Faget Kommunikation til SPL

N-Beg radiocertifikat er et Nationalt radiocertifikat begrænset til VFR flyvning.
Som klasseundervisning tager det typisk omkring 25-30 timer at opnå de krævede færdigheder for at kunne bestå prøven.

Hvad skal man så kunne?
Man skal først og fremmest kunne BL 7-14 (Bestemmelse for Luftfart), som omhandler standardfraseologi og anvendelsen af denne.
Du kan hente den her. Det er meget vigtigt, at kommunikationen mellem fly og flyveleder foregår uden misforståelser.
Jo bedre, man kender reglerne for kommunikation og jo større rutine, man har i at bruge de rigtige fraser, desto større kan sikkerheden blive.
Undervisningen består i at simulere flyveture. Kursisten skal forestille sig at sidde i et fly og flyve efter en fastlagt flyveplan med rapportpunkter undervejs. Kursisten skal kunne bede om, og forstå de rigtige klareringer i forbindelse med indflyvning i terminalområder og kontrolzoner.
Fremgangsmåden er ikke svær. Fortæl hvem du er, hvor du er og hvad du vil – så er du nået langt.
Ind imellem får man lange meldinger, som man skal gengive, så personen, du har fået klareringen af, kan være sikker på,
at du har modtaget og vil efterkomme den.
Kunsten er, når man får en melding, at få skrevet tal og stikord ned, så man kan gentage, hvad der blev sagt.
Prøven er delt op i 3 dele. Først er der Teori spørgsmål, der skal besvares.
Der kræves 75% rigtige, for at bestå. Spørgsmålene kan være lidt svære, så det kræver en grundig teorigennemgang –
Simuleret flyvetur er næste del af prøven. Det plejer ikke at være et problem, medmindre nerverne spiller ind.
Sprogtest er sidste delprøve. Her har du allerede tjent points, hvis den simulerede flyvetur har været godt udført med korrekt fraseologi.
Sprogtesten går ud på, om du kan fortælle, hvad du ser på nogle fotos, eller lytter til en radio udsendelse kontrollanten har med til formålet.
Hvis du får 6 i sprogtesten, skal du aldrig sprogtestes i dansk fraseologi mere.
Hvis du får bedømmelsen 5 i sprogtesten, skal du sprogtestes hvert 6. år. Får du 4 står den på sprogtest hvert 3. år.

Beg radiocertifikat er engelsk og kan anvendes over hele verden.
Prøven er som N-Beg opdelt i 3 dele. blot foregår alle tre dele på engelsk.
Teori undervisnings materiale er det samme iht. BL7-14
Teori undervisningen udfører vi som aften undervisning i Svævethy`s lokaler fra kl 19.00 – En gang om ugen  2-3 timer
Derefter laver vi simulerede flyvninger.
Den første simulerede flyvning laver vi i klublokalet og efterfølgende laver vi flyvninger hjemmefra via en server som i kobler jer op på via jeres hjemmecomputer.
Eneste krav er at i har et headset med mikrofon tilsluttet computeren.
Et lille program som vi leverer gør at i kan koble jer på vores server og anvende en tast på tastaturet for at aktivere mikrofonen.
Derved sparer vi alle en masse kørsel frem og tilbage til klubben.

Priser:
Radiokursus N-Beg eller Beg inkl. nødvendige teorimaterialer materialer 500,- kr
Kursus for sprogtest (N-Beg eller Beg) inkl. nødvendige materialer. – 250,- kr
Teori Kompendium som krævet til SPL certifikat. / Link til nødvendigt materiale sendes på email efter tilmelding

Yderligere omkostninger der kommer i tillæg er :
Certifikat prøve med Trafikstyrelsens kontrollant.
Udstedelse af certifikat fra Trafikstyrelsen.
Ved sprogtest prøve S og U/L piloter – Omkostninger til sprogtester. iht. DSVu regler

Næste Kursus opstart bliver til efteråret 2021, såfremt der er nok tilmeldte (mindst 4)
Vil du med på næste kursus så send en email til nedenstående.

Teori undervisning foregår 2021 på torsdage fra kl. 19.00 – ca 21 i Svævethys lokaler på flyvepladsen.

Tilmelding nødvendig
Senest mandag den 22 november for kursus start 2 december

På email radio@svaevethy.dk
Opgiv:  Navn /Klub navn/ Email / Telefon nr.
Og hvilket kursus du vil med på
Teorikompendium S / N-beg / Beg / Sprogtest dansk /eller/  Sprogtest engelsk

Du modtager yderligere oplysninger på email med info inden første kursusdato.

 

Med venlig hilsen

Thomas W. Christensen
N-beg og BEG undervisning
Aut. Sprogtester N-Beg og Beg
DK/LPA/387
Tel. 40 43 22 01

Email radio@svaevethy.dk