Uddannelse

Bliv Pilot hos Svævethy

Du starter flyvningen med det samme og bliver medlem på lige fod med klubbens andre piloter og elever. Du kan vælge mellem at lære at flyve svævefly eller motorsvævefly. 

Med Svævethy Fast Track system lærer du hurtigt at styre flyet og flyve alene. Du tilknyttes din egen instruktør som du aftaler dine flyvninger med direkte. Der kan for eksempel flyves på hverdage og om aftenen.
En stor del af vore nye medlemmer er fra 30 år og op, Det er godt for familielivet at du kan planlægge din flyvning sammen med familielivet..

Indmeldelse i Svævethy. 

Den samlede pris for et S-certifikat er 20 til 30.000,-. Alt afhængigt af hvor flittig du er. Det er vigtigt at huske på at vejen til certifikatet er lige så spændende som der er er at flyve når du har certifikatet.
Du afregnes hver måned og kan til enhver tid beslutte dig til at stoppe. Når prisen kan holdes så lav skyldes det at ingen medlemmer af Svævethy får løn for deres indsats. Modsat forventes det at du deltager i klubbens øvrige aktiviteter på lige fod med klubbens andre medlemmer.
Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål.

Jonas-Solo      Jonas  er lige landet efter sin første soloflyvning.
Måske er det dig næste gang?

Indmeldelse og kontakt til Svævethy

Tilbudet indeholder:ASK13påmark

  • Kontingentet dækker medlemskab og flyvning i perioden eller indtil du opnår C certifikat/Lokalflyvnings tilladelse. Du starter med et tre til fem ugers intensivt kursus (Fast Track Soaring Training) hvor du føres frem til selv at kunne flyve. Desuden er følgende inkluderet: Teoriundervisning, teorimaterialer, uddannelseslogbog og forsikring. Du kan være på ordningen indtil 40 flyvetimer eller 24 måneder. Når du opnår dit certifikat skifter du til almindeligt medlemskab. Du kan til enhver tid melde dig ud af ordningen, men du kan ikke melde dig ind på samme vilkår igen. Du kan ikke springe en eller flere måneders kontingent over. Du kan melde dig ud af ordningen og fortsætte som “almindeligt medlem”. Kontingentet dækker ikke indskud på 1.000,- kr. som sikrer medejerskab i klubben. Indskuddet skal betales, når du flyver alene for første gang. Kontingentet dækker ikke den obligatoriske helbredsundersøgelse, du skal gennemgå inden solo.
  • Medlemmer på fastprisordningen deltager naturligvis på lige fod med klubbens øvrige medlemmer, hvad angår vinterarbejde i værkstedet og de øvrige aktiviteter i løbet af året.

 

Flyvning som elev i Svævethy.

Du starter med den praktiske del af uddannelsen med det samme.

For at du kan komme hurtigt igennem uddannelsen starter vi med Fast Track Soaring Training (FTST) hvor du på tre til fem uger flyver ca. fem timer i tosædet motorsvævefly med den samme instruktør. Herefter kan du vælge om du vil fortsætte uddannelsen på svævefly (billigst) eller på motorsvævefly (mest fleksibelt).

Hvis du vælger at fortsætte med skoling i motorsvævefly betales tillæg for motor tid. 
Vi har også inkluderet to flyslæb til 1000 meters højde, så du kan prøve nogle gode lange ture og lave nogle øvelser der kræver stor højde uanset om der er termik eller ej.

Inden du flyver solo første gang skal du tage en lille teoriprøve hvor du skal vise at du har lært vigepligtsreglerne og andre grundlæggende ting. 
S-teori undervisningen, som kræves for at du kan få S- certifikatet, foregår som klasseundervisning om vinteren.

Du kan også tage et Dansk VHF radiobevis (N-BEG – Nationalt begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist) som giver dig ret til at flyve i kontrolleret luftrum.
Yderligere kan du tage Engelsk VHF radiobevis (BEG) som giver ret til at flyve i internationalt luftrum.
Vi har i Svævethy vores egen instruktør til disse radiokurser – Du kan kontakte Thomas Christensen på email Her
eller på telefon 40 43 22 01

Vi flyver skoleflyvning i weekends og på helligdage fra ca. 1. april til 1. november. Desuden uddannes der på motorsvæver året rundt når vejret ellers tillader det.

Kontakt os for mere information.