Klubbeskrivelse

Klubbeskrivelse

Svævethy blev stiftet i 1962 af en gruppe entusiastiske mennesker fra Thisted og klubben har stadig hjemsted i Thisted, deraf navnet. Medlemmerne fløj fra 3 forskellige pladser i Thy indtil klubben i 1970 købte den gamle tyrestation i Tødsø og begyndte etableringen af en offentlig flyveplads samt et moderne svæveflyvecenter.

Et fint samarbejde med Morsø kommune, Statens Luftfartsvæsen samt andre myndigheder, dyrkning af vores jord, sikker flyvning og et stabilt medlemstal har været med til at skabe en god klub med gode rammer for klublivet og en stor moderne flypark.

Svævethy har koncession til at drive Morsø Flyveplads som offentlig selvbetjeningsplads, hvilket betyder at privatfly, forretningsfly og ambulancefly kan benytte pladsen året rundt. Et privat ejet motorfly er stationeret på pladsen og alt i alt er der mange aktiviteter.

Standerhejsning

Svævethy drives på frivillig, ulønnet basis og der udbetales ikke løn i klubben, heller ikke til instruktørerne. I stedet hjælper vi hinanden med at gennemføre alle forefaldende opgaver, d.v.s. uddannelse, administration samt drift og vedligehold af bygninger og materiel.

Siden starten i Thy har mange frivillige gjort en stor indsats for at leve op til Svævethy´s formål, som er :

  • at samle svæveflyveinteresserede for ved kollektiv indsats, arbejdsmæssigt og økonomisk, at give ethvert medlem de bedste muligheder for at dyrke svæveflyvesporten.

  • at give klubbens medlemmer de bedst mulige faciliteter i øvrigt, således at klublivet kan være til glæde for hele familien.

  • at udbrede kendskabet til – og fremme interessen for – svæveflyvesporten f.eks. ved udstillinger, foredrag og anden udadvendt virksomhed.

  • at deltage i konkurrence og andet samarbejde med andre klubber.

Klubben tilbyder både traditionel uddannelse i svævefly og uddannelse på motorsvævefly. Den traditionelle uddannelse er billig, giver nogle meget flotte oplevelser og den er velegnet til alle som er indstillet på at bruge en del tid i weekends og om aftenen.

Hvis man ikke vil bruge så meget tid på sin flyvning er motorsvæveflyvning sagen, man kan flyve uden at være afhængige af andre og man kan aftale tid til flyvetimer hos klubbens instruktører på alle ugens dage. Tilligemed får man en stor del af svæveflyvningens oplevelser, man kan nyde stilheden med stoppet motor og man kan flyve med motorflyvningens frihedsgrader.

Piger, drenge, kvinder og mænd er naturligvis lige velkomne hos os. Der er stor spredning på hvornår man begynder at flyve, nogle begynder medens de stadig er skoleelever, nogle begynder først når de er “færdige med fodbold” – eller endnu senere. For at flyve alene i svævefly skal man være fyldt 15 år og for motorsvævefly 17 år.

På alle lørdage, søndage og helligdage i sæsonen, samt ved aftenflyvning, udskrives der et vagthold bestående af instruktør og spilfører. Med ganske enkelte undtagelser deltager alle svæveflyvere i vagtordningen, hvilket vil sige at det enkelte medlem har vagt ca. 1 gang per måned. Piloter som kun benytter motorsvæveflyene deltager ikke i vagtordningen, men deltager selvfølgelig i alle andre aktiviteter på lige fod med alle andre.

Som noget helt specielt er det Svævethy’s politik at have en så god og så stor flypark at ingen medlemmer skal føle det nødvendigt at anskaffe egne fly. I næsten alle andre klubber er det praksis at mange køber eget fly efter endt uddannelse. I Svævethy har man mulighed for at flyve på vilkår som ligner det at have eget fly – til en brøkdel af prisen. Det er endog muligt at låne fly med til konkurrencer/ferieophold i Danmark eller i udlandet på nærmere fastsatte vilkår.

Der skal også være plads til at slappe af, hygge, få en kop kaffe og en god snak – tag for øvrigt familie og venner med.

Flysikkerheden skal være i top hvorfor vi satser på fly med stor indbygget sikkerhed, d.v.s. nemme at flyve, også for piloter med få timer. Heldigvis kan dette i dag kombineres med meget gode præstationer, ja faktisk er det sådan at de bedste fly på markedet er de nemmeste at flyve.