Radio test no2

Radioprøve 2

1 / 12

17. Hvorledes staver man til ”ZYCHO” med det fonetiske alfabet?

2 / 12

13. Radiotelefoni frasen ”MAYDAY” skal anvendes:

3 / 12

21. Hvad betyder standard frasen ”ROGER” udtalt af ATC enhed?

4 / 12

14. Hvorledes defineres situation som kræver en il- melding?

5 / 12

18. Hvad er korrekt radio transmissions teknik?

6 / 12

15. Hvordan er den korrekte fraseologi fra en ATC enhed i forbindelse med afslutning af nødkorrespondance
og radiotavshed?

7 / 12

20. Hvad betyder standard frasen ”BREAK BREAK”?

8 / 12

24. Hvornår må et fly anvende forkortet kaldesignal?

9 / 12

16. En udsendelse af en SIGMET er klassificeret som:

10 / 12

19. Hvad betyder standardfrasen ”VENT” udtalt af ATC ved første indledende opkald?

11 / 12

23. Et af flg. kaldesignaler kan ikke forkortes, hvilket?

12 / 12

22. Hvad er korrekt tilbagelæsning af flg. instruktion ” O-BC TILLADT AT STARTE BANE 29, VIND ER 320 GRADER 12 KT”?

Your score is

The average score is 85%

0%


Radioprøve 3

1 / 12

26. Hvilken af følgende ”Radiochecks” er udført korrekt?

2 / 12

25. Hvilken af følgende meldinger med indledende opkald og svar er korrekt / korrekte?

3 / 12

35. Hvilken af følgende stationer kan give dig flyvekontrol tjeneste?

4 / 12

27. Når der er lavet en fejl i en transmission skal:

5 / 12

32. Beskriv udbredelsen af radiobølgerne fra en VHF radio:

6 / 12

28. Hvad er korrekt tilbagelæsning på flg. melding: O-EB, identificeret, drej til venstre heading 350,
stig til FL 190, ingen restriktioner på hastighed.

7 / 12

29. En af følgende stationer giver ikke instruktioner – men kun informations- og rednings- tjeneste.

8 / 12

36. Hvilken af følgende meldinger kræver ikke tilbagelæsning?

9 / 12

34. Lufttryk meddeles som:

10 / 12

31. Du flyver over Roskilde Fjord i 1500 fod idet du ser et nødblus der er sendt fra en sejlbåd som
er kæntret. En person befinder sig i vandet ved siden af båden. Hvad vil du foretage dig?

11 / 12

33. I forbindelse med ankomst til eller afgang fra en lufthavn, hvilke dele af meldingen skal så læses
tilbage? Angiv det mest korrekte svar.

12 / 12

30. Når tilfredsstillende kommunikation mellem fly og luftfarts station er etableret:

Your score is


Radioprøve 4

1 / 12

43. Hvilken transponderkode anvendes ved nød.

2 / 12

47. Når en nødsituation er ophørt og der har været radiotavshed, kan denne ophæves med fraseologien:

3 / 12

44. Hvilken fraseologi anvender en station som modtager en nødmelding?

4 / 12

45. Hvilken fraseologi anvendes hvis man har erklæret en nødsituation og ønsker at afblæse den?

5 / 12

38. Kaldesignalet N835LB kan forkortes til:

6 / 12

37. I en nødsituation skal dit kaldesignal forkortes:

7 / 12

40. Angiv den korrekte læselighedsskala.

8 / 12

41. Hvis du ønsker at teste dit radioudstyr, hvordan starter du så et korrekt prøveopkald

9 / 12

42. Hvornår må man udsende en nødmelding?

10 / 12

39. Beslutningen om at forkorte flyets kaldesignal tages af:

11 / 12

46. Hvis der er en nødsituation kan jordstationen ønske at standse anden udsendelse på frekvensen.
Fraseologien i forbindelse med det er:

12 / 12

48. Angiv frekvensen du vil anvende i en nødsituation.

Your score is


Radioprøve 5

1 / 12

59. Når man ”transmitterer blindt” skal følgende frekvens anvendes:

2 / 12

56. Hvad er det rette kaldesignal til en station som yder kontrol med ankommende og afgående fly

3 / 12

52. Hvornår må man sende en il-melding?

4 / 12

55. Hvis Roskilde Tower kalder op og siger “Nødtrafik afsluttet” er det tilrådeligt at:

5 / 12

54. Angiv hvilken fraseologi du vil anvende i forbindelse med en medicinsk transport i indledningen

6 / 12

57. Frekvensen 121,5 MHz er :

7 / 12

60. Skal man kvittere for et generelt opkald

8 / 12

51. Et fly i en il-situation skal informere jordstationen om dette ved at bruge fraseologie

9 / 12

49. Angiv den korrekte nødmelding

10 / 12

53. Hvem har myndighed ombord til at udsende en il-melding?

11 / 12

58. Vedr. læselighedsskalaen betyder ”læser dig 3”?

12 / 12

50. Hvilken transponderkode vil være korrekt at anvende ved en situation hvor du sender en
il-melding?

Your score is


Radioprøve 6

1 / 12

67. Du flyver over fladt landskab i FL 50. Hvor langt kan din VHF radio række?

2 / 12

61. Frasen ”NEGTIV” betyder:

3 / 12

68. Hvordan udbredes radiobølger i VHF området?

4 / 12

65. Hvad er kaldesignalet for en jordstation som yder lufthavns kontroltjeneste

5 / 12

69. Hvordan beregner man bølgelængden?

6 / 12

66. Hvornår skal en pilot på et fly med radiofejl holde udkik efter synlige signaler:

7 / 12

70. Frekvensspektret er inddelt i flere områder, LF, HF o.s.v. Hvad er frekvensen for VHF området?

8 / 12

63. Hvilke af følgende meldinger kræver tilbagelæsning?

9 / 12

71. Angiv hvordan du vil indlede et opkald i forbindelse med sikkerheden ang. et luftfartøj eller et
andet fartøj, eller personer ombord eller i syne, men som ikke kræver øjeblikkelig assistance.

10 / 12

62. Før udsendelse skal piloten:

11 / 12

72. Hvad bruges formlen 1,23 x √ højde    til?

12 / 12

64. Hvis kommunikationen er vanskelig og man ønsker hvert ord gentaget før næste ord siges er den korrekte fraseologi:

Your score is


Radioprøve 7

1 / 12

75. Angiv hvilke ting der skal læses tilbage:

2 / 12

76. Hvis du kommer til at sende på en frekvens der er nødtrafik på, hvilken fraseologi kan du
da forvente at høre?

3 / 12

83. Angiv korrekt fraseologi ved en ”blind udsendelse”:

4 / 12

77. Hvordan beder man en station se bort fra en besked man har sendt?

5 / 12

79. Angiv nummer i prioritetsskalaen på VDF meldinger.

6 / 12

78. Hvordan ved man at en nødsituation er afsluttet?

7 / 12

81. Hvilken fraseologi vil du bruge i forbindelse med fejl i radioens modtagerdel?

8 / 12

74. Hvordan udføres et radiocheck korrekt?

9 / 12

82. Angiv hvilken af de følgende meldinger er meldinger vedr. flyvningens sikkerhed:

10 / 12

72. Hvad bruges formlen 1,23 x √ højde    til?

11 / 12

80. Hvad står Q-koden QDM for?

12 / 12

73. Hvordan forkortes kaldesignalet British Airways THCE.

Your score is


Radioprøve 8

1 / 12

83. Angiv korrekt fraseologi ved en ”blind udsendelse”:

2 / 12

85. Angiv hvilken af følgende kaldesignaler der kan forkortes.

3 / 12

84. Hvilken af følgende meldinger har lavest prioritet?

4 / 12

92. Frasen ”ændret tilladelse” betyder:

5 / 12

89. Lufttrafik tjenesten giver trafik informationer. Hvilken kategori kommer disse meldinger under?

6 / 12

87. Hvordan kan man udregne rækkevidden af et VHF signal?

7 / 12

88. Hvad betyder standard udtrykket ”UNDERSØG”?

8 / 12

93. Meldingen ”OY-ABD QDM 225 GRADER” har:

9 / 12

91. Meldingen ”O-BC tilladt at starte bane 03” er en:

10 / 12

94. Du får en QDM på 180º. Hvad er din position i forhold til stationen. ( Ingen vind,
variation 20º W)?

11 / 12

90. Hvad vil du gøre hvis du mener at du har en radiofejl?

12 / 12

86. Hvordan skal du sende dine meldinger i forbindelse med ”blind transmission”?

Your score is


Radioprøve 9

1 / 12

98. Hvad er rækkevidden ca. på en VHF radio når man flyver i 1000 fod?

2 / 12

67. Du flyver over fladt landskab i FL 50. Hvor langt kan din VHF radio række?

3 / 12

96. Hvad står forkortelsen ”AFIS” for?

4 / 12

42. Hvornår må man udsende en nødmelding?

5 / 12

75. Angiv hvilke ting der skal læses tilbage:

6 / 12

66. Hvornår skal en pilot på et fly med radiofejl holde udkik efter synlige signaler:

7 / 12

87. Hvordan kan man udregne rækkevidden af et VHF signal?

8 / 12

55. Hvis Roskilde Tower kalder op og siger “Nødtrafik afsluttet” er det tilrådeligt at:

9 / 12

68. Hvordan udbredes radiobølger i VHF området?

10 / 12

70. Frekvensspektret er inddelt i flere områder, LF, HF o.s.v. Hvad er frekvensen for VHF området?

11 / 12

47. Når en nødsituation er ophørt og der har været radiotavshed, kan denne ophæves med fraseologien:

12 / 12

64. Hvis kommunikationen er vanskelig og man ønsker hvert ord gentaget før næste ord siges er den korrekte fraseologi:

Your score is


Radioprøve 10

1 / 12

94. Du får en QDM på 180º. Hvad er din position i forhold til stationen. ( Ingen vind,
variation 20º W)?

2 / 12

38. Kaldesignalet N835LB kan forkortes til:

3 / 12

10. En ilmelding indledes med:

4 / 12

53. Hvem har myndighed ombord til at udsende en il-melding?

5 / 12

59. Når man ”transmitterer blindt” skal følgende frekvens anvendes:

6 / 12

96. Hvad står forkortelsen ”AFIS” for?

7 / 12

97. Når man transmitterer tal indeholdende komma f.eks. 122,5 skal:

8 / 12

58. Vedr. læselighedsskalaen betyder ”læser dig 3”?

9 / 12

99. Hvad betyder frekvensbeskyttelse?

10 / 12

95 Du får en QDM på 225º. Hvad skal din heading være for at flyve ind til stationen. (ingen vind)?

11 / 12

98. Hvad er rækkevidden ca. på en VHF radio når man flyver i 1000 fod?

12 / 12

47. Når en nødsituation er ophørt og der har været radiotavshed, kan denne ophæves med fraseologien:

Your score is