Radio tests

Copy - Radio prøve 1

1 / 16

1. Hvad er korrekt med hensyn til ”kontrolleret luftrum”?

2 / 16

2. Inden for kommunikation i lufttrafik anvendes tidsenheden:

3 / 16

3. For at få en magnetisk pejling fra et fly til en lufthavn, skal flg. fraseologi anvendes:

4 / 16

4. Du får en QDM på 180º. Hvad er din position i forhold til stationen?

5 / 16

5. Du får en QDM på 225º . Hvad skal din heading være for at komme til stationen ( ingen vind )?

6 / 16

6. Hvad er den korrekte fraseologi hvis man ønsker en magnetisk pejling fra stationen ?

7 / 16

7. Ang. nøjagtigheden af en VDF pejling er en af flg. rigtig:

8 / 16

8. Hvad er korrekt ang. VHF Direction Finding pejlinger?

9 / 16

9. Du navigerer med hjælp fra VDF. Du har fået en QDM på 270º. Efter 2 minutter får du en ny pej- ling
som nu er 280º. Hvad er den mest sandsynlige grund til denne forskel?

10 / 16

10. En ilmelding indledes med:

11 / 16

11. Meldingen ”drej til venstre til heading 180º” er ifølge prioritetsrækkefølgen:

12 / 16

12. Tredje prioritet i prioritetsrækkefølgen er:

13 / 16

13. Radiotelefoni frasen ”MAYDAY” skal anvendes:

14 / 16

14. Hvorledes defineres situation som kræver en il- melding?

15 / 16

15. Hvordan er den korrekte fraseologi fra en ATC enhed i forbindelse med afslutning af nødkorrespondance
og radiotavshed?

16 / 16

16. En udsendelse af en SIGMET er klassificeret som:

Your score is

The average score is 73%

0%