Nordisk Svæveflyvedag i Svævethy 19. august 2017

Kom og få en introduktion til din lokale Svæveflyveklub og hør om dine muligheder for at realisere dine pilotdrømme i Svævethy.

 

Program for formiddagshold

Kl. 09:30 Der afholdes morgenbriefing for medlemmer og interesserede må gerne komme og lytte med

Kl. 10:00: Velkomst ved klubformanden

Kl. 10.10: Introduktion til svæveflyvning og motorsvæveflyvning

 • Hvem og hvad er Svævethy

 • Hvordan kommer man i gang?

 • Uddannelsen – skolingsprogrammet for hhv. svæveflyvning og motorsvæveflyvning

  • Herunder teoriundervisning og undervisning i radiokommunikation

 • Hvordan er det at være pilotaspirant i Svævethy

 • Hvad kan man så med et S-certifikat i lommen?

 • Hvor højt, (hurtigt) og langt?

 • Er det farligt? Og andre spørgsmål

Kl. 11.00: Rundvisning i klubbens lokaler, værksteder og hangarer

Kl. 11:30 – 14:00: Prøveture og opskrivning for interesserede

 

Program for eftermiddagshold

Kl. 13:00: Velkomst ved klubformanden

Kl. 13.10: Introduktion til svæveflyvning og motorsvæveflyvning

 • Hvem og hvad er Svævethy

 • Hvordan kommer man i gang?

 • Uddannelsen – skolingsprogrammet for hhv. svæveflyvning og motorsvæveflyvning

  • Herunder teoriundervisning og undervisning i radiokommunikation

 • Hvordan er det at være pilotaspirant i Svævethy

 • Hvad kan man så med et S-certifikat i lommen?

 • Hvor højt, (hurtigt) og langt?

 • Er det farligt? Og andre spørgsmål

Kl. 14.00: Rundvisning i klubbens lokaler, værksted og hangarer

Kl. 14.30 – 17:00: Prøveture og opskrivning for interesserede